integer omgaan met het boek

Het Stijlkwadrantenspel gaat over bewustwording van verbindingen en heelheid.

Hoe zit dat met copyright?

Kleding als taal is geschreven om het Stijlkwadrantenspel toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het is een doe-het-zelfboek voor de leken en ook een methodisch inspiratieboek voor de image collega’s en andere beroepsmensen om de kennis over de taal van kleding en de verbinding mens-kleding verder te verdiepen. Voor beroepsmensen rijst dan de vraag: wat mag ik nu wel en niet met dit boek? Hoe zit dat met copyright, de auteurswet en beeldrecht? Hoe ga je om met een boek ‘in verbinding met het geheel’?

Verbinding is bewustzijn van het geheel

Integer* is van oorsprong een Latijns woord en betekent: ‘gaaf, in zijn geheel, ongeschonden’ en in overdrachtelijke zin ‘zonder vooroordeel, rechtschapen’. Integer omgaan met een boek (webtekst, cd, of wat dan ook) betekent dat je handelt binnen het geheel en dat je daaraan een bijdrage levert. Heel concreet: wanneer je een boek koopt, gaat 6 procent naar de belasting (zodat de wegen worden onderhouden en je kinderen naar school kunnen), een deel gaat naar de boekhandel (die zijn pand en mensen moet betalen), een deel gaat naar het Centraal Boekhuis (voor opslag en distributie), een deel gaat naar de uitgever (die zijn pand en mensen moet betalen, en die duizenden euro’s vooruit bekostigd heeft om het boek te laten redigeren, opmaken, drukken, binden, vervoeren en vermarkten) en ten slotte gaat er een deel naar de auteur (die, in mijn geval, ook duizenden euro’s en drie jaar werk heeft geïnvesteerd om het boek te kunnen maken).

Wanneer je een boek koopt, draag je bij aan het brood van al deze mensen, als dank en wederdienst voor hun werk. Hiermee blijft het geheel gezond en energiek. Als je uit het boek tekst, beeld en/of methode kopieert ‘zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever’, dan steel je brood. Niet doen. Bel liever eerst.

Auteursrecht gaat over gunnen

Voor in ieder boek staat dat ‘[..] niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt etc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever […]’. Dit is onderdeel van de auteurswet. Deze wet gaat niet over een verbod aan de lezer (‘Hoezo mag ik niets uit dit boek kopiëren, het is nu toch vrij op de markt?!’), deze wet gaat over de balans tussen geven en ontvangen, over het gunnen aan de auteur en uitgever en alle anderen, zodat zij hun kosten terugverdienen en daarna winst maken zodat ze weer nieuwe boeken kunnen maken.

Een kort helder artikel over auteurswet en citaatrecht verscheen in het Vakblad Kleur en Stijl (december 2010) van image collega Riet de Vlieger.

http://www.vakbladkleurenstijl.nl/images/stories/ingezonden-17-1.pdf

Integer handelen: wat altijd mag

Koop een boek. Je mag altijd (ook als professional) samen met anderen die ook een boek gekocht hebben, de oefeningen doen en alles uitproberen. Als je het Stijlkwadrantenspel in je zakelijke praktijk wilt gebruiken, houd het boek er dan bij en werk direct uit het boek. Gebruik het boek als inspiratiebron; plaatjes aanwijzen et cetera mag altijd. Als je met je klant oefeningen wilt doen, zorg dat hij/zij zelf een boek heeft gekocht of uit de bibliotheek heeft geleend.

De informatie over contrast, kleur, vorm, stof en accessoires, in hoofdstuk 4 t/m 8 kun je vrij gebruiken, want dat is bestaande kennis die ik opnieuw gerangschikt heb. Maar de methode en alle hoofdstukken over de stijlcategorieën, het speelveld, innerlijk kompas, de diamant en innerlijk licht zijn nieuw door mij ontwikkeld. Die mag je alleen boek-aan-boek gebruiken. Lees ook het kopje  ‘Hartelijk uitgenodigd tot samenwerken’.

Wat niet mag

Je mag geen delen (methode, tekst, oefeningen of afbeeldingen) uit het boek overnemen, kopiëren ‘[…] verveelvoudigen, openbaar maken etc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.'[…] Kijk voor de hele tekst voor in het boek.

Als je dit wel wilt, neem dan eerst contact op met de auteur (Eva Hollander 06-36211562) of uitgever en overleg wat de mogelijkheden zijn.

Hartelijk uitgenodigd tot samenwerken

Er zijn al verschillende nieuwe initiatieven ontstaan van mensen die het Stijlkwadrantenspel willen combineren met hun eigen expertise en andere methodes. Uit deze samenwerking kunnen weer nieuwe werkvormen en toepassingen ontstaan en dat is geweldig. Heb jij ook zo’n idee? Neem contact op, dan bekijken we de mogelijkheden. Bel me op  06-36211562.

Dit boek is in samenwerking met een grote groep mensen tot stand gekomen. Ieder heeft vanuit eigen essentie en kwaliteiten bijgedragen, waardoor we steeds met liefde en plezier hebben gewerkt tot dit prachtige eindresultaat. Ik hoop oprecht dat er een groeiende groep mensen met liefde en integriteit zal gaan samenwerken, ieder vanuit eigen kernkwaliteiten, expertises en plezier, rond het bewust verbinden van innerlijk, uiterlijk en context.

*Daarom worden de opgeleide consultants integraal image consultants genoemd, omdat ze zo onbevooroordeeld mogelijk naar jou in je geheel (innerlijk-uiterlijk-context) kijken. Deze consultants zijn bevoegd om met geautoriseerd klantmateriaal te werken.

Terug naar boven